20.07.2012 20:50

Jak to bude od 1.1.2012

Od ledna 2012 budou nově přiznány průkazky mimořádných výhod pouze osobám, kterým byl přiznán příspěvek na péči a těm, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu ( benzín ) nebo příspěvek na zvláštní pomůcku. Již se nebudou zohledňovat hole, berle, protézy. Průkaz může být přiznán osobě starší 1 roku věku.

  • Průkaz TP  -  bude náležet těm osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby v  I. stupni podle zákona o sociálních službách.
  • Průkaz ZTP  - bude náležet těm osobám, které jsou závislé na pomoci ve II. stupni a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
  • Průkaz ZTP/P - bude náležet osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby v III. stupni nebo IV. stupni a osobám u kterých bylo zjištěno, že nejsou schopni zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace ( nevidomí )  s vyjímkou osob viz ZTP. Přiznání nových průkazek bude opět na základě žádosti na formuláři ministerstva. pro přiznání průkazu požádá ÚP příslušnou OSSZ o posouzení schopnosti žadatele zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace i o posouzení stupně závislosti na pomoci.

—————

Zpět


Kontakt

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Místní organizace Podbořany

Mírová 615, 44101 Podbořany

415 237 592


Jednoduchý přehled

13.05.2010 20:11

Hlášení na akce

Na akce o které je velký zájem se prosím hlaste obratem i ze zálohou 50 % !! předejde se nepříjemnostem !!     Další kontakty pro přihlášení : úterý 8 - 14 hod. na MěÚ Podbořany č. kanceláře 206, tel. 415 237 567 tel. : p. Hachová 774 734 062 tel. : p. Polcarová 606 337 336

Celý článek

—————