20.07.2012 20:42

Nejširší dopad bude mít na zdravotně postižené změna kritérií pro přiznávání průkazek mimořádných výhod

Průkazky mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P vydané do 31.12.2011 ( stávající ) zůstávají v platnosti po 1.1.2012, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v průkazech, nejdéle však do 31.12.2015. Osoby se stávajícími průkazy se považují za neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace, tedy splňují kritéria pro přiznání příspěvku na mobilitu. Obecní úřady s rozšířenou působností zašlou osobám, kterým byly přiznány průkazky do 31.12.2011 dopis s informacemi o další platnosti a o postupu při jejich nahrazení novými. Osoby které jsou držitelem průkazu mimořádných výhod mohou nadále využívat výhody z nich vyplývající ( ZTP, ZTP/P ) slevy a výhody jako nyní - užívání dálnice, slevy na jízdném atp. 

 

—————

Zpět


Kontakt

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Místní organizace Podbořany

Mírová 615, 44101 Podbořany

415 237 592


Jednoduchý přehled

13.05.2010 20:11

Hlášení na akce

Na akce o které je velký zájem se prosím hlaste obratem i ze zálohou 50 % !! předejde se nepříjemnostem !!     Další kontakty pro přihlášení : úterý 8 - 14 hod. na MěÚ Podbořany č. kanceláře 206, tel. 415 237 567 tel. : p. Hachová 774 734 062 tel. : p. Polcarová 606 337 336

Celý článek

—————