06.01.2012 13:12

Parkovací průkaz / č.07/ – nahradí znaky č.01 „vozík“

– změna zákona o silničním provozu 1.8.2011. Na základě žádosti osob s přiznaným ZTP,ZTP/P /s výjimkou sluch. post. ZTP, ZTP/P/ prověří a vydá MěÚ s rozšířenou působností .  Parkovací průkaz platný v EU.

Je třeba 1 fotografie vaší aktuální podoby. Vydávající orgán provede poučení o užívání tohoto označení. Dodáváme, že stávající znak č. 01 „vozík“ platí do 31.12.2012, není třeba jej rychle vyměňovat když nepojedete do zemí EU. Pokud jedete do zemí EU můžete Parkovací průkaz používat pouze za podmínek, které platí v té které zemi !!!!!! To už si ale musíte zjistit sami !!!!!   Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán  Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště /dle jiného právního předpisu/.

—————

Zpět


Kontakt

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Místní organizace Podbořany

Mírová 615, 44101 Podbořany

415 237 592


Jednoduchý přehled

13.05.2010 20:11

Hlášení na akce

Na akce o které je velký zájem se prosím hlaste obratem i ze zálohou 50 % !! předejde se nepříjemnostem !!     Další kontakty pro přihlášení : úterý 8 - 14 hod. na MěÚ Podbořany č. kanceláře 206, tel. 415 237 567 tel. : p. Hachová 774 734 062 tel. : p. Polcarová 606 337 336

Celý článek

—————