21.07.2012 12:54

Přijata novela o dávkách v hmotné nouzi

Dojde k zpřísnění podmínek vyplácení a odpovědnosti osob. Navrhované změny se týkají především dvou oblastí, a to VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ŽIVOBYTÍ  a způsobu VÝPLATY DÁVEK POMOCI V HMOTNÉ NOUZI. Návrh stanovuje odlišná pravidla pro stanovení částky živobytí u osob, které pobírají příspěvek na živobytí méně než 6 měsíců a více než 6 měsíců. Návrh zavádí institut veřejné služby, který rozšiřuje možnosti příjemců dávek, respektive osob v hmotné nouzi, vymanit se z nepříznivé situace, popř. obdržet dávku pomoci v hmotné nouzi ve vyšší částce než člověk, který je méně aktivní.

Nezaměstnané čekají veřejně prospěšné práce po 2 měsících pobírání příspěvku z úřadu práce v rozsahu maximálně 20 hodin týdně. Záleží na ÚP, kdo a v jaké výši se bude muset účastnit - pokud občan odmítne, bude vyřazen z ÚP, ztratí nároku na podporu, dávky, přestane mu být hrazeno zdravotní pojištění. To se netýká seniorů nad 68 let, ID, lidí v neschopnosti a lidí pečující o malé děti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti budou mít nově lidé, kteří odpracovali rok za uplynulé dva roky místo nynějších tří. Kdo dá bez uvedení vážného důvodu výpověď z místa, které mu zprostředkoval úřad práce, bude se moci do evidence nezaměstnaných znovu přihlásit až za šest měsíců. Od 1.1.2012 se zvyšují částky na dietu u příjemců dávek hmotné nouze.

—————

Zpět


Kontakt

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Místní organizace Podbořany

Mírová 615, 44101 Podbořany

415 237 592


Jednoduchý přehled

13.05.2010 20:11

Hlášení na akce

Na akce o které je velký zájem se prosím hlaste obratem i ze zálohou 50 % !! předejde se nepříjemnostem !!     Další kontakty pro přihlášení : úterý 8 - 14 hod. na MěÚ Podbořany č. kanceláře 206, tel. 415 237 567 tel. : p. Hachová 774 734 062 tel. : p. Polcarová 606 337 336

Celý článek

—————