06.01.2012 13:17

Příspěvek na bydlení po 1.1.2012

– vyhláškou se zvyšují náklady srovnatelné s nájemným, částky na pevná paliva a částky normativních nákladů . Příspěvek se vyplácí ze státní soc. podpory / ÚP/  zpětně za čtvrtletí. Doporučuji všem , kteří bydlí v bytech či domcích sami a nemají tam hlášenu trvale žádnou další osobu, aby požádali o příspěvek , pokud vydáte za bydlení víc jak přibližně 30% příjmů. Dokládáte : výši nájmu, doklad o vlastnictví bytu , domu atp., výši záloh na elektřinu, vodu, plyn, event. roční vyúčtování za bydlení / přeplatek, nedoplatek/, doklad o zaplacení odpadů  . Doba poskytování příspěvku na bydlení se nově omezí na sedm let během deseti let. Netýká se to zdrav. postižených, jímž stát poskytl příspěvek na úpravu bytu, lidí žijících v bytech zvláštního určení  a seniorů nad 70 let.

—————

Zpět


Kontakt

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. Místní organizace Podbořany

Mírová 615, 44101 Podbořany

415 237 592


Jednoduchý přehled

13.05.2010 20:11

Hlášení na akce

Na akce o které je velký zájem se prosím hlaste obratem i ze zálohou 50 % !! předejde se nepříjemnostem !!     Další kontakty pro přihlášení : úterý 8 - 14 hod. na MěÚ Podbořany č. kanceláře 206, tel. 415 237 567 tel. : p. Hachová 774 734 062 tel. : p. Polcarová 606 337 336

Celý článek

—————